Bilgi

Sevgili kardeşlerim!.. Bu sitededeki bütün yazılar,  mp3 sohbetler,  TV programları, tamamen Efendimizden öğrendiğimiz ilimle gerçekleştirilmiştir. Sizler de Allah’a ulaşmayı dileyip, Hacet Namazı ile Allah’a sorarak öğrenip tabi olacağınız Mürşidiniz, Allah’tan aldığı ilimleri sizlere de öğretecektir inşaallah. Allah hepinizden razı olsun.

TAKVA SAHİBİ
Ferhat BAŞTUĞ - Makaleleri

lale1TAKVA SAHİBİ OLMADAN KURTULUŞ MÜMKÜNMÜDÜR ?..-HAYIR!..DEĞİLDİR” AKSİNİ İDDİA ETMEK MÜMKÜNMÜDÜR ?...HAYIR BUNU İSPAT ETMEK TE MÜMKÜN DEĞİLDİR.PEKİ NEDEN ?...-ÇÜNKÜ ALLAH’IN KANUNU BÖYLE!...

ALLAH

İLE “KALU BELA” GÜNÜ OLARAK BİLİNEN EZELDE BİR “SÖZLEŞME (Misak,Vesika)”İMZALAMAŞIZ.VE BU SÖZLEŞMEYE UYACAĞIMIZA DAİR DE BİR AHD VERMİŞİZ RABBİMİZE.(Hiç kimse bu sözleşmeye itiraz edemez).

İMAN’IN ŞARTLARINDAN BİRİSİ DE “KİTAPLARA,YANİ İÇERİĞİNDE NE VARSA O’NA” İMANDIR.İŞTE RABBİMİZ KUR’AN DA BİZE HATIRLATIYOR.

Aliimran/76,77-Hay

ır, (öyle değil)! Kim (Allah ile olan) ahdini yerine getirir ve takva sahibi olursa, o taktirde muhakkak ki Allah, takva sahiplerini sever.Muhakkak ki onlar; Allah'ın ahdini ve yeminlerini az bir değere satarlar. İşte onlar için ahirette bir nasip yoktur. Ve Allah onlar ile konuşmayacak ve kıyamet günü onlara nazar etmeyecek (bakmayacak). Ve onları temize çıkarmayacak ve onlar için elim azab vardır.

Bu AHD’in içeri

ği nedir ?

-Yasin/60,61 de aç

ıklandığı üzere:”ŞEYTAN’A KUL OLMAKTAN KURTULUP ALLAH’A KUL OLMAKTIR.”

-Aliimran/76 da da,Maide/7 de aç

ıklandığı gibi:”TAKVA SAHİBİ OLMAK” tır.

YAS

İN/60,61: Ey Âdemoğulları! Ben, sizlerden şeytana KUL olmayacağınıza dair ahd almadım mı? Muhakkak ki o (şeytan), size apaçık bir düşmandır.Ve Ben, sizden Bana KUL olmanıza (dair ahd almadım mı?) Bu da Sıratı Mustakîm (üzerinde bulunmak)tır.

MA

İDE/7: Allah'ın, sizin üzerinizdeki ni'metini ve: “İşittik ve itaat ettik” dediğiniz zaman, onunla sizi bağladığı misâkınızı hatırlayın. Allah'a karşı TAKVA SAHİBİ olun, Muhakkak ki O, göğüslerde (sinelerde) olanı en iyi bilir.

KUL OLAB

İLENLER,zaten TAKVA SAHİBİ OLANLARDIR.

BAKARA/21: Ey insanlar! Rabbinize KUL olun ki O, sizi ve sizden öncekileri yaratt

ı. Umulur ki böylece siz,TAKVA sahibi olursunuz.

Peki nas

ıl KUL OLABİLİRİZ ? nasıl TAKVA SAHİBİ OLABİLİRİZ ? nasıl AHD’imizi terine GETİREBİLİRİZ ?

-Sadece “ALLAH’A ULA

ŞMAYI DİLEYEREK”

ZÜMER/16,17: Onlar

ın (Hüsranda olanların)üstünde ve altında ateşten gölgeler vardır. İşte böyle, Allah kullarını onunla korkutuyor. Ey kullarım! Öyleyse Bana karşı takva sahibi olun.Ve onlar ki; taguta (insan ve cin şeytanlara) KUL olmaktan içtinap ettiler (kaçındılar, kendilerini kurtardılar). Çünkü Allah'a yöneldiler (Allah'a ulaşmayı dilediler). Onlara müjdeler vardır. Öyleyse kullarımı müjdele!

RUM/31: O'na (Allah'a) yönelin (Allah'a ula

şmayı dileyin) ve O'na karşı takva sahibi olun. Ve namazı ikame edin (namaz kılın). Ve (böylece) müşriklerden olmayın.

RAD/20,21:

Onlar, Allah'ın ahdini ifa ederler (ruhlarını, vechlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ederler). Ve misaklerini (diğer teslimlerle birlikte iradelerini de Allah'a teslim edeceklerine dair misaklerini) bozmazlar.Ve onlar Allah'ın (ölümden evvel), Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi (ruhlarını), O'na (Allah'a) ulaştırırlar. Ve Rab'lerine karşı huşû duyarlar ve kötü hesaptan (cehenneme girmekten) korkarlar.

TAKVA SAH

İBİ olmayan,ZATEN KURTULUŞA EREMEZ.

FUSS

İLAT/18: Ve âmenû olanları (Allah'a ulaşmayı dileyenleri) kurtardık. Ve (böylece) onlar,TAKVA sahibi olmuşlardı.

NEML/53: Ve âmenû olan (Allah'a ula

şmayı dileyen) ve (bu sebeple) TAKVA sahibi olanları kurtardık.

KAF/31: Ve cennet, TAKVA sahipleri için uzak olmayarak yakla

ştırıldı.

MERYEM/71,72: Ve sizden biriniz (bile hariç olmamak üzere hepiniz), illâ (muhakkak) ona (cehenneme) varacaks

ınız. (Bu), senin Rabbinin üzerine (aldığı) kesinleşmiş bir hükümdür.Sonra TAKVA sahiplerini kurtaracağız. Ve zalimleri, diz üstü çökmüş olarak bırakacağız.

Demekki,bütün bu “ÖZELL

İKLERE SAHİP OLABİLMEK,SADECE KALB’TEN ALLAH’A ULAŞMAYI DİLEMEKTİR.”Allah’ın gercekleri böyleyse;”BAŞKA SÖZE GEREK VARMI ?

Allah hepinizden raz

ı olsun.Daha geniş açıklama:www.ferhatbastug.com adresinde.”ALLAH İLE AHD’İMİZ,TAKVA,NEDEN? DÜNYA VE AHİRET SAADETİ İÇİN ALLAHA ULAŞMAYI DİLEMEK ŞARTTIR” Dosyalarındadır.

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile