Bilgi

Sevgili kardeşlerim!.. Bu sitededeki bütün yazılar,  mp3 sohbetler,  TV programları, tamamen Efendimizden öğrendiğimiz ilimle gerçekleştirilmiştir. Sizler de Allah’a ulaşmayı dileyip, Hacet Namazı ile Allah’a sorarak öğrenip tabi olacağınız Mürşidiniz, Allah’tan aldığı ilimleri sizlere de öğretecektir inşaallah. Allah hepinizden razı olsun.

Gerçek İman nedir?
Ferhat BAŞTUĞ - Makaleleri

Gercek iman,Allah’ın katında gecerli ve bizi kurtuluşa erdiren imandır.Neden böyle söylüyoruz ? Allah’ın ayetleri böyle açıklıyor.
6 / EN'AM - 158 :
Onlar (illâ), onlara meleklerin gelmesini mi veya senin Rabbinin gelmesini mi veya senin Rabbinden bazı âyetlerin gelmesini mi bekliyorlar? Rabbinden bazı âyetlerin (mucizelerin) geldiği gün, daha önce îmân etmemişse (âmenû olmamışsa) veya îmânıyla bir hayır kazanmamışsa onun îmânı kendisine bir fayda vermez. De ki: “Bekleyin! Muhakkak ki; biz de bekleyenleriz.”
1-İman etmiş ama o iman o kişiye “ hayır kazandırmamış (sevapları günahlarından fazla değil)”dolayısıyla o kişinin gideceği yer cehennemdir (Mü’minun/103) ve hüsrandadır “hüsranda olan da gercek mü’min değildir (Enam/12,20).Dünya hayatı da mutsuzdur.


2-İman etmiş ve imanıyla hayır kazanmış.O kişinin gideceği yer cennettir.Dünya hayatında da mutludur.İşte Allah katında gecerli iman budur.Bu iman’a nasıl sahip olunur?
1) Tagut’u (insan ve cin şeytanları),devreden çıkararak,onları inkar ederek
2 / BAKARA - 256 : Dînde zorlama yoktur. İrşad yolu (hidayet yolu; Allah'a ulaştıran yol), gayy yolundan (dalâlet yolu; şeytana, cehenneme ulaştıran yoldan) açıkça (ayrılıp) ortaya çıkmıştır. Artık kim tagutu (şeytanı ve şeytana ulaştıran yolu) inkâr edip de Allah'a îmân ederse (mü'min olur, Allah'a ulaştıran yolu tercih ederse), böylece o, (Allah'tan) kopması mümkün olmayan urvetul vuskaya (sağlam bir kulba, mürşidin eline) tutunmuştur. Allah Sem'î'dir, Alîm'dir.
Peki nasıl onlardan kacınıp devredışı bırakabiliriz ? Allah’a ulaşmayı dilemekle (Allah’a enab olmak suretiyle)
39 / ZUMER – 16-17 : Onların üstünde ve altında ateşten gölgeler vardır. İşte böyle, Allah kullarını onunla korkutuyor. Ey kullarım! Öyleyse Bana karşı takva sahibi olun.Ve onlar ki; taguta (insan ve cin şeytanlara) kul olmaktan içtinap ettiler (kaçındılar, kendilerini kurtardılar). Çünkü Allah'a yöneldiler (Allah'a ulaşmayı dilediler). Onlara müjdeler vardır. Öyleyse kullarımı müjdele!


2) Allah’ın ve Allah’a davet eden davetcilerin davetine icabet ederek.Çünkü hem Allah hem de davetciler (Peygamberler,kavim resulleri,mürşidler ve gercek mü’minler)sadece Allah’a (ruhen)ulaşmaya davet ederler.
2 / BAKARA - 186 :Ve kullarım sana, Benden sorduğu zaman, muhakkak ki Ben, (onlara) yakınım. Bana dua edilince, dua edenin duasına (davetine) icabet ederim. O halde onlar da Bana (Benim davetime) icabet etsinler ve Bana âmenû olsunlar (Bana ulaşmayı dilesinler). Umulur ki böylece onlar irşada ulaşırlar (irşad olurlar).
46 / AHKÂF - 31 : Ey kavmimiz! Allah'ın davetçisine icabet edin. Ve O'na îmân edin ki, sizin günahlarınızı bağışlasın ve mağfiret etsin (sevaba çevirsin). Ve sizi elîm azaptan korusun.
3 / AL-İ İMRAN - 193 :
Rabbimiz! Muhakkak ki biz,"Rabbinize âmenu olun" diye îmana davet eden davetçiyi işittik , böylece îman ettik (davetçiye tâbi olarak âmenû olduk) Rabbimiz artık bizim günahlarımızı mağfiret et, seyyiatlarımızı ört ve bizi ebrar olan (Allah'a ulaşan ve veli olan cennetlik) kullarınla beraber vefat ettir.
3)Hidayet’in gercek anlamını idrak edip ve o’nu arzu ederek.Çünkü
“HİDAYET”,Allah’a ulaşmaktır.Allah’a ulaşmayı dileyen gercek iman sahibi olur.İmanın olmazsa olmaz şartlarından birisi;Allah’a mülaki olmanın var,farz ve kişinin,kendisinin de mutlaka (ruhen)Allah’a ulaşması gerektiğine iman etmesidir (CİBRİL HADİSİ,buhari/47.hadis,Müslim/62.sayfa,tirmizi/60.sayfa-hud suresi/29,bakara suresi/223,enam suresi/154)
Hidayet’in temelinde de zaten “enab,münib”olmak var yani Allah’a yönelmek, Allah’a ulaşmayı dilemek vardır(rad/27,şura/13).Mülaki olmaya (Allah’a ulaşmaya) iman etmek vardır(yunus/45)
72 / CİN - 13 : Ve gerçekten biz, hidayeti işittiğimiz zaman O'na îmân ettik. Artık kim Rabbine îmân ederse, bundan sonra hakkının verilmemesinden ve zulme uğrayacağından korkmaz.
6 / EN'AM - 125 : Öyleyse Allah kimi Kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarar ve (Allah'a) teslime (İslâm'a) açar. Kimi dalâlette bırakmayı dilerse, onun göğsünü semada yükseliyormuş gibi daralmış, sıkıntılı yapar. Böylece Allah, mü'min olmayanların üzerine pislik (azap, darlık, güçlük) verir.
10 / YUNUS - 9 : Muhakkak ki âmenû olanlar ve amilüssalihat (nefs tezkiyesi) yapanlar, îmânlarından dolayı Rab'leri, onları hidayete erdirir. Onlar, altlarından ırmaklar akan naîm cennetlerindedirler.
Peki kişi,HİDAYET’in gercek anlamını (Allah’a ulaşmak olduğunu) idrak edemezse ne olur ? İMAN SAHİBİ OLAMAZ
17 / İSRA - 94 : Onlara hidayet geldiği zaman insanların inanmalarına, “Allah, insan resûl mü gönderdi?” demelerinden başka bir şey mani olmadı.
18 / KEHF – 54-55-56 : Ve andolsun ki; bu Kur'ân-ı Kerim'de, insanlara bütün meseleleri (misalleri) açıkladık. Ve insan, konuların çoğunda cidalleşen (kavga eden)dir. Ve insanları, onlara hidayet geldiği (hidayete davet edildikleri) zaman Rab'lerinin mağfiretini dilemekten ve mü'min olmaktan men eden (alıkoyan) şey, sadece evvelkilerin sünnetinin, onların başına gelmemesi veya azapla karşı karşıya kalmamalarıdır.Biz, resûlleri sadece müjdeleyici ve uyarıcı olarak göndeririz. Kâfirler (ise) hakkı bâtılla iptal etmek için mücâdele ederler. Âyetlerimi ve uyarıldıkları şeyleri alay (konusu) ederler.
4)Takva sahibi olmakla.Ancak takva sahibi olan İMAN SAHİPLERİ kurtuluşa erebilir.Zira,takva sahibi olan kişinin o güne kadar olan bütün günahları örtülür (Enfal/29) o kişinin sadece sevapları vardır günahları sıfır sadece sevapları var olduğu için mü’minun/102 ye göre direk cennetliktir. Takva’nın temelinde ne var ? Allah’a yönelmek,Allah’a ulaşmayı dilemek (rum/31)
8 / ENFAL - 29 : Ey âmenû olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olursanız sizi furkan (hak ve bâtılı ayırma özelliği) sahibi kılar! Ve sizden (sizin) günahlarınızı örter ve size mağfiret eder (günahlarınızı sevaba çevirir). Ve Allah, büyük fazl sahibidir.
23 / MU'MİNUN - 102 : O zaman kimin mizanı (sevap tartıları) ağır gelirse işte onlar, felâha erenlerdir.
30 / RUM - 31 : O'na (Allah'a) yönelin (Allah'a ulaşmayı dileyin) ve takva sahibi olun. Ve namazı ikame edin (namaz kılın). Ve (böylece) müşriklerden olmayın.
12 / YUSUF - 57 : Ve mutlaka âmenû olan (yaşarken Allah'a ulaşmayı dileyen) kimseler için ahiretin (ruhu hayatta iken Allah'a ulaştırmanın) ecri (mükâfatı) daha hayırlıdır. Ve onlar takva sahibi olmuşlardır.
41 / FUSSİLET - 18 : Ve âmenû olanları (Allah'a ulaşmayı dileyenleri) kurtardık. Ve (böylece) onlar, takva sahibi olmuşlardı.
27 / NEML - 53 : Ve âmenû olan (Allah'a ulaşmayı dileyen) ve (bu sebeple) takva sahibi olanları kurtardık.
2 / BAKARA - 223 : Kadınlarınız sizin için tarladır. O halde tarlanıza nasıl dilerseniz öyle yaklaşın. Kendiniz için (derecelerinizi arttıracak ameller) takdim edin. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun ve O'na mülâki olacağınızı (kavuşacağınızı) bilin. Ve mü'minleri müjdele.
5 / MAİDE - 57 : Ey âmenû olanlar (Allah'a ulaşmayi dileyenler)! Sizden önce kendilerine Kitap verilmiş olanlardan, dininizi alay ve oyun (konusu) edinenleri ve de kâfirleri velîler (dostlar) edinmeyin. Ve eğer mü'minlerseniz, Allah'a karşı takva sahibi olun.
10 / YUNUS – 62-63 : Muhakkak ki Allah'ın evliyasına (dostlarına), korku yoktur. Onlar, mahzun da olmazlar, öyle değil mi?Onlar, âmenûdurlar (ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir) ve takva sahibi olmuşlardır.
Yukarıdaki HADİS’lere ve AYET’lere göre GERCEK İMAN’ın temel şartı ortaya çıkmıyormu ? ALLAH’A ULAŞMAYI dilemek.Allah hepinizden razı olsun. FERHAT BAŞTUĞ

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile