Bilgi

Sevgili kardeşlerim!.. Bu sitededeki bütün yazılar,  mp3 sohbetler,  TV programları, tamamen Efendimizden öğrendiğimiz ilimle gerçekleştirilmiştir. Sizler de Allah’a ulaşmayı dileyip, Hacet Namazı ile Allah’a sorarak öğrenip tabi olacağınız Mürşidiniz, Allah’tan aldığı ilimleri sizlere de öğretecektir inşaallah. Allah hepinizden razı olsun.

OSMANLI SULTANLARININ MÜRŞİDLERİ
Ferhat BAŞTUĞ - Makaleleri

lale2OSMANLI SULTANLARININ MÜRŞİDLERİ

Sevgili kardeşlerim sizlere Osmanlı padişahlarının mürşitlerini anlatmak üzere bu yazıyı hazırladım ancak bizler Osmanlıyı Allah’ın dinini yani Tasavvufu en ahsen bir şekilde yaşıyor olduğunu gördüğümüzden dolayı bu muhtevaya uygun olarak yaşıyan Osmanlının kuruluşuna temel hazırlayan diğer Türk devletlerinin hakanlarından Tasavvuf ehli olan bazılarını da yazımıza eklemeyi uygun gördük inşallah. Sevgili kardeşlerim bu yazımızda görüyoruz ki bu büyük padişahların her birinin bir Allah dostuyla ilişkileri var ne zaman ki onların sözlerinden çıkmışlar iş de o zaman kendi felaketlerini kendileri hazırlamış ve tarih sahnesinden silinmişler.Bizde bu gerçeğin farkında olmakla beraber bu gerçeği en güzel şekilde ifade eden Yavuz Sultan selim Han ın şiiriyle giriş yazımıza son veriyoruz. İnşallah sizlere faydalı oluruz.

Padişah-ı Alem olmak bir kuru kavga imiş

Bir Veliye bende olmak hepsinden a’la imiş..

İBRAHİM ETHEM HAZRETLERİ:

MÜRŞİDİ: Mekkede süfyanı servi,fudayl bin iyad ve ebu Yusuf gusuli ile buluşarak sohbelerinde bulunur*ag.e*

1-Bir av sırasında kulağına gelen ,ey İbrahim sen bunun için yaratılmadın şeklinde bir sesle tasavvuf yolculuğu başlayacaktır.(Mevlana cami.ag.e)

2-Tasavvuf tarihini tesbit ettiği ilk hükümdar mutasavvıftır.Türk hakanıdır.

3-Tasavvuf hayatında başlamadan önce horasan mıntıkasında ,başşehri,belh olan bir devletin sultanı olmuştur.*a.g.e*

4-hızır.a.s.ın bir gün sarayına gelip ibrahim ethem hazretlerine nasihatler vermesiyle İbrahim ethem hazretlerin içine ateş düşer.*a.g.e*

5-bu hadiseden sonra İbrahim ethem hz.leri yola düşerek kendisine şeyh arar.ilk olarak hicaza gelir.mekkede süfyanı servi,fudayl bin iyad ve ebu Yusuf gusuli ile buluşarak sohbelerinde bulunur*ag.e*

SATUK BUĞRA(ABDÜLKERİM HAN):

MÜRŞİDİ: prensin adamlarılyla birlikde yapmış olduğu namaz ve halkay-ı zikirden etkilenen satuk buğra han onlarla temas kurarak Müslüman olur

1-Kaşgar hükümdarının oğludur,karahanlı hükümdarıdır.*a.g.e*

2-Karahanlılar Müslüman olan samanoğullarıyla yaptıkları savaşta mağlup olurlar.bunun üzerine kaşgara çekilirler.samani prensi kardeşi ile bozuşunca karahanlılara sığınır.hükümdar prens nasr samaniye namaz kılacak kadar yer verir.prensin adamlarılyla birlikde yapmış olduğu namaz ve halkay-ı zikirden etkilenen satuk buğra han onlarla temas kurarak Müslüman olur.

TUĞRUL BEY:

1-Tuğrul bey her Perşembe ve pazartesi mutlaka oruç tutardı.tasavvuf ehli bir hukumdardı..(ebul ala el mevdudi,Selçuklular tarihi,kısası enbiya ve tevahiri hulefa.c.2.bedir yayın evi.ist.1964)

SULTAN MEHMED HARZEMŞAH:

MÜRŞİDİ: sultan bahaüddini veled hazretlerine tabi olur

1-Harzemşah devletinin hükümdarıdır.a.g.e

2-Mürşidi Mevlana Celaleddini rumi hz.lerinin babası ;Sultanü’l ulema bahaüddin veled hazretleridir.*age*

3-Sultan Mehmet harzemşah zamanın zahir alimlerinden fahreddini razı adlı alime alaka gösterdiği için,bahaüddini veled hzleri sürekli vaazlarnda sultanı ve bu alimi bidatci olarak tavsif etmeye başlar.içinde bulundukları halleri tıpkı ayna gibi ortaya sermektedir.bundan sonra sultan bahaüddini veled hazretlerine tabi olur.89(Ahmet eflaki,menakibul arifin tercüme:Tahsin yazıcı.M.e.b.yayını.ist.1953.tahir büyükkörükcü,hakiki veçhesiyel Mevlana ve mesnevi,şelale yayınevi,ist.1973.)

4-Sonraarı bahaüddüni veled hz.leri sizin tahtınıza kastedmektedir diye fitne çıkarmışlardır.bunun üzerine sultan harzemşah sbahaüddin veled hazretlerine mektup yazarak eğer sultanımız padişahlık isterse biz bu diyadan gitmeye hazrırız çünkü bir devletde iki padişah olmaz der,bunun üzerine bahüddini veled hzleri’’Ey fani ülkenin sultanı eğer bilmiyorsan benimde senin gibi bir sultan olduğumu bil,sana emirlerin bana bilginlerin sultanı derler.sen benim müridimsin senin padişahlığın bir nefeslikdir.benim padişahlık ve saltanatımda o kadardır.Yalnız senin nefesin nefsinden ayrılınca ,ne sen kalırsın ,ne tahtın,,ne ikbalin,ne memleketin ne halefin,ne nesebin…Halbuki bizim nefesimiz nefsimizden ayrılınca arzın direkleri gibi çocuklarımız yerinde durur.zira benim akrabalık bağım nesebimden başka her akrabalık nesep kopar denilir.işde şimdi gidiyorum,fakat malum olsunki benim arkamdan iyi techiz edilmiş çekirge gibi dünyaya yayılan ,hiddet ve gazapdan yaratılmış tanrının ordusu tatarlar sana ulaşacak horasan ülkesini zapdedecek,belh ahalisine ölümün acı şarabını tattırcak.padişahı kendi ülkesinden çıkaracak ve sonunda sen rum ülkesinin sultanının elinde öleceksin’’der.98..ag.e*sultan veled hz.leri bundan sonra belhden ayrılır Bağdat hicazdan sonra şama gelir oradan erzincana geçer sonra larende(karamandan)konyaya doğru yola çıkar.Devrin sultanı.1.alaüddini keykubat,sultan veled hzlerine intisabla mürid olur.

SULTAN ALAEDDİN KEYKUBAT:

MÜRŞİDİ: Mevlana Celaldeddini rumi hazretlerinin bababası Belh’li Baha Veled hazretleridir.

1-Mürşidi Mevlana Celaldeddini rumi hazretlerinin bababası Belh’li Baha Veled hazretleridir.Belh’den göç edip konyaya gelmişdir.Sultan Alaeddin mürşidini ayakta karşılamış atından inerken elini öpmüştür.

2-Sultan Alaeddin keykubat birgün;’’Ey din padişahı!düşündüm ve karar verdim .bugündne itibaren dedelerimden miras kalan bu tahtı siz e terekdiyorum .siz sultan ben kul…zira bütün zahir ve batın sultanlığı sizindir.’’ Diyerek davetlilerin önünde ,Baha velede tacını uzattı.Baha veled ,sultanın bu sözleri karşısında yağa kalktı onu kucakladı gözlerinde öptü ve:’’ey melek huylu ,mülk sahibi hükümdar.!Dünya ve ahiret mülkünü kendine maletttin.bunda şek ve şüphe yok !tahtında rahatca otur !biz bu dünya malına çoktan gözümüzü kapamışız ..şimdi Allaha kulluk ediyor,O’nun emirlerini yerine getirmeye çalışıyoruz’’diyerek karşılık verdi.Bu sözler meclisdekileri ağlattı ,cümle davetliler Baha veled hzlerinin has müridi oldu.’’106.(*a.g.e*)

3-Sultan.1.Alaedin keykubat 17 sene Selçuklu imparatorluğunun tahtında kaldıktan sonra miladi 1236’da vefat eder.

SULTAN .4.ÜNCÜ KILIÇARSLAN:

MÜRŞİDİ: Sultan önce Mevlana hazretlerine tabi olmuş

1-Sultan önce Mevlana hazretlerine tabi olmuş,ancak daha sonra sarayda bulunan yakınlarının tesiriyle mendrese alimleri ve eski Şamani inançaları olan Türkmen şeyherine yakınlaşmışdır.

2-Menakıbi evliya isimli eserin sahibi Ahmet eflaki 4.kılıçarslan hakkında şu malumatı veriyor;’’Buzağı baba adlı bir türk şeyhine intisap ettiği için müteessir olan Mevlana ,kılıçarslana :’’Sen bir baba buldun ise bizde başka bir oğul buluruz ‘’120.(Mehmet önder,Mevlana hayatı ve eserleri*).dedi.Bunun üzerine çok geçmeden Anadolu Selçuklu devleti yıkılacak ve yerine Osmanlı devleti kurulacakdır.

OSMAN GAZİ:

MÜRŞİDİ: Bu rüyayı Şeyh edebali hzlerine anlattıkdan sonra tabiyetini gerçekleştirir

1-Osman gazi konyaya seyahat ettiği sırada Mevlana hz’lerinyle karşılaşır.’Mevlana hzleri Osman gazinin yanına gelerek belindeki kılıcı çıkarıp tekrar kınına sokar ‘kılıcı Selçuklulardan alarak sana ve senin soyuna verdik’’dedikten sonra ‘sen ve gelecek soyundan ,benim soyuma bağlananlar ve inananların ,devletleri daim olsun’’diyerek dua eder.123*(Ahmet eflaki.a.g.e.)

2-Bir gün Osman bey bir rüya görür gördüğü rüyada,

Şeyh Edeb ali hzleri nin göğsüne bir nur koyduğunu bu nurun çınar ağacına döndüğünü ve bu çınar ağacının istanbulu ve 3 .kıtayı kapladığını görür.Bu rüyayı Şeyh edebali hzlerine anlattıkdan sonra tabiyetini gerçekleştirir.ve şeyhin kızı ‘Mal hatun ile evlenir’bu evlilikden Orhan gazi dünyaya gelir.129.*(a.g.e.*)

3-Şeyh-ül ekber muhiddini Arabi hazretleri(k.s.) Osmanlı devletinin kuruluşundan 70 sene önce yazdığı ‘’daire-i nu’maniye fi Devlet-i Osmaniye’isimli eserinde cifir ilmi yardımı ile Osmanlı Devletinin şanını yüceliğini ve kıyamete kadar daim kalacağını keşfetmişdir.*130*(a.g.e.ve Ahmet Cevdet paşa ,kısas-ı enbiya ve tevarih-i hulefa ,c.2,bedir yayınevi,istanbul1966.)

Osman Ertuğrul oğlusun

Oğuz Kayıhan neslisin

Hakkın bir kemter kulusun

İslambol’u aç gülüzar yap!.

143.

*(Namık kemal,evrakı perişan ,tercüman1001 temel eser yayını İstanbul.)

4-Osman gazi ,başına kırmızı çuhadan horasani takke takar ,üzerine dağınıkca bir sarık sarar uzun ve geniş yenli bir üstlük giyerdi .ayrıca kırmızı çuha yakalı bir faracesi olduğuda söylenir.*Ahmet Cevdet paşa *a.g.e.*

5-1258 yılında doğdu.23 yaşında beyliğin başına geçti.43 yıl tahtda kaldı.1324 ylında,69,70 yaşlarında vefat etdi.1299,yılında Osmanlı devleti kuruldu.

ORHAN GAZİ:

1-1281 yılında doğdu.Osman gazinin vefatıyla Orhan gazi tahta oturur.

2-<kaynak:samiha ayverdi’Türk tarihinde Osmanlı asırları birinci cild nesri tarihi>Orhan gazi bursayı fettetdikten sonra ’hemen imar harekletlerine girişir .imaretler,dervişlere kullandırmak maksadıyla da zaviyler yaptırabilmek için her tarfa haber gönderir.bütün dervişlerin toplanmasını ister.bir çok derviş geldiği halde ,KEŞİŞ DAĞI ADINI TAŞIYAN ULUDUAĞDA GEYİKLİ BABA adında maruf bir zat yaşadığını ve bu zatın davetine icabet etmediğini öğrenir.Zatı merak eder kimliğini ve kimin müridi olduğunu öğerenir.yaptığı bir musahabeden sonra ,kendisi ve dervişlerine İnegöl ve yöresini bağışlamak istesede ,Geyikli baba kabul etmez.Orhan gazinin ısrarı üzerine keşiş dağında gösterdiği yerin dervişlerine odunluk olarak verilemesini teklif eder.bu yer geyikli baba ve dervişlerine verilir.bir gün geyikli Baba eline bir fidan alarak sarayına gelir,fidanı sarayın bahçesine diker,bu sırada olayı Sultan’a bildirirler.Orhan gazi dışarı çıktığında fidanın dikilmiş olduğunu görür.Geyikli baba Orhan gaziye hitaben :’’Dahi sormadun Han’a aydur:Teberrükümüz oldukça dervişlerin duası makbuldur.’’deyip dua ettikden sonra ayrılarak devrilerinin yanına döner.*müneccimbaşı Ahmet dede,meneccimbaşı tarhic.1.hoca saadetdin efendi,tacü’t tevarih,hayat küçük ansiklobedisi.*

İşte böyle duası geçen ,Allah.(c.c)’ın velid kullarının dikdikleri fidanlar gibi kısa sürede büyüyüp gelişen devlet.aradan iki asır geçemden avrupanın içlerine kadar ilerleyen bir imparatorluğa dönüşecekdir.

3-Orhan gazi çevresinde:Mevlana Sinan , dursan fakih,Davut keyseri ve tacüddin gibi büyük alimler,Akçakoca ,konur alp,Abdurrahman gazi gibi seçme yiğitler,Tapduk emre ,gülşehri,Abdal musa ,Abdal murad ,doğlu baba ,Geyikli baba,Ahi evren,Ahi şemseddin,gibi Allah dostları vardı.devletin ve hükümdarlık amkamını bu zatlara dayamışdı.* samiha ayverdi’Türk tarihinde Osmanlı asırları,damla yayınevi.ist.1975.*

4.Orhan gazi 1360 tarihinde vefat etmişdir.yerine Sultan1-murat(hüdavendigar) geçmişdir.

SULTAN MURAT HÜDAVENDİGAR:

1-Kosava savaşında şehit olmuşdur.Osmanlı padişahları arasında ilk şehid olan padişahdır.kendisinden sonra savaş meydanında şehit olan başk padişah yoktur.

1328 yılında doğmuştur.Osmanlı devletinin ilk imparatoru sayılmaktadır.(müneccimbaşı ahmed dede,a.g.e.)

2-Melikü’l meşayih Gazi Murat ,diye anılmaktadır.mevlevi külahı üzerine yuvaralak sarık sarardı.(a.g.e)

3-sultan murat han ‘’pavlunya kalesi’ni fetih niyeti ile muhasara eder.civardaki kaleler birkaç gün muhasaradan sonra fethedilirken,bu kalenin on beş gün muhasara edilmesine rağmen alınamamasına üzülür.’’bu yıkılacağı meğerki Allah yıka’’diye beddua eder.burada bir miktar asker bırakarak ayrılır,karadenize giderek bir ağaç gölgesinde istirahate çekilir.bu sırada bir müjdeci geleler,kale surlarının bazılarının Osmanlı askerlerinin hiçbir müdahalesi olmadan kendiliğinden tıkıldığını ve askerlerin bunu görünce yıkılan yerlerden kaleye girerek fethi gerçekleştirdiğini bildirir.165*sultan bu habere çok sevinerek Cenabı Hakka şükreder.kaleye bundan sonra Tanrı yıkdığı denir.*a.g.e*

4-sultan murat han 1.kosava savaşına çıkmadan evvel gusül abdesti alıp Allah u telaya şehit olmak için dua eder.zaferin ertesi günü şehadet mertebesine ulaşır.

5-Sultan murat hanın duasında şehitliği istemesi:

Rah-ı din içre ben feda olayım

Siper-i asker-i Hüda olayım

Din yolunda beni şehid eyle

ahretde ben said eyle

Mülk-ü islama’ı pay-mal etme

Menzil-i fırka-i delal etme

Keremin çoktur ehl-i islama

Dilerim ki erişe itmama

171**

kaynak:hoca saadetdin efendi.a.g.e.*

Sultan murat hanın şehadetinden sonra yerine yıldırım Beyazıt han tahta geçer.

SULTAN YILDIRIM BEYAZIT HAN:

MÜRŞİDİ:Emir sultan hz. Sultan yıldırım beyazıd han zeyniyye tarikatına intisab etmişdi.kendinden sonra oğlu çelebi 1.sultan mehmed de aynı tarikata intisab edecekdir.188*(a.g.e.ve Halit Özdemir,ag.e)

1-Sultan hüdavendigarın 1360 yılında doğan oğludur.girdiği savaşlarda gösterdiği cesaret ve çabuklukdan dolayı’’yıldırım’’lakabı verilmişdir.babsı Sırplarla savaşa giderken yerine yıldırım beyazıti vekil bıtraktığında14 yaşında idi.

2-Yıldırım beyazıd han niğbolu zaferinde elde ettiği ganimetlerden hissesine düşenle Bursada ulu camiyi yaptırır.o zamanın alim ve büyük smutasavvıflarından Emir sultan namı ile maruf ,Mehmet şemseddin,yıldırım beyazıd ‘ın damadıdır.padişah bir çok konuda onun rey ve ictihadından faydalanır,ikazlarını dinler ve kendisine hürmet gösterir.ulucami tamamlandıktan sonra,yılsırım beyazıs camiyi gezerken kendisine herhangi bir eksiği olup olmadığını sorar.Emir sultaqn cevaben şunları söyler:

-pek güzel!Ama,dört tarafında birer meyhane eksik.

Padişah hayretler içinde kalır:

-efendi hazreleri,beytullah olan caminin yanında meyhane olurmu?der.büyük mürşid hiç çekinmeden şöyle cevap verir:

-Asıl beytulllah insanın kalbidir.onu haramla kararttıkdan sonra,şu taşdan binanın yanında meyhane yapılmasından ne çıkar*182*(Mehmet doğan.a.g.e)

Rivayete göre sırp prensesi olivere padişahı şrete alıştırmışdı.emir sultan hazretleri ise sözleri ile işde bunu kasdediyordu.

3-bir hadise üzerine yıldırım beyazıd hanın şahitliğine başvurma luzumu hasıl olur.osa şah,tl,k vazifesini yerine getirmek içinm mahkemeye gider.fakat o sırada bursa kadısı olan Molla şemseddin fenari:’’cematle namaz kılmakta ihmal gösterdğiniz için şehadetiniz makbul değildir185*(Mehmet doğan,ag.emüneccimbaı Ahmet dede,müneccimbaşı tarihic.1.s.141.tercüman1001 temel eser yayını İstanbul),diyerek onun şahitliğini eddeder.

4-Sultan yıldırım beyazıd han zeyniyye tarikatına intisab etmişdi.kendinden sonra oğlu çelebi 1.sultan mehmed de aynı tarikata intisab edecekdir.188*(a.g.e.ve Halit Özdemir,ag.e)

5-1402 yılında Ankara savaşı vuku bulur,Emir sultan hzlerinin bu konudaki uyarılarını dikkate almayan yıldırım beyazıd han bu savaşda yenilerek timura esir düşer ve Osmanlı devleti fetret devirne girer.

SULTAN ÇELEBİ MEHMET:

MÜRŞİDİ: . Zeyniyye tarikatına intisap edmişdir a.g.e.ve Halit Özdemir,ag.e).

1-1389 yılında doğmuşdur. Zeyniyye tarikatına intisap edmişdir a.g.e.ve Halit Özdemir,ag.e).fetret devirne giren Osmanlı devletini tekrar yükselişe getirmiidir.

2-1421yılında vefat eder.yerine 2.murad tahta geçer.kendisi yeşil türbeye defnedilir.

SULTAN 2.MURAT HAN:

MÜRŞİDİ: Mürşidi Hacı bayram-ı veli hazretleridir. Sultan 2 murat önce emri sultan,daha sonra Hacı bayram veli hzleri ile musahabelerde bulunur205*(Enver behnan şapolyo.ag.e)

1-Sultan 2 murat önce emri sultan,daha sonra Hacı bayram veli hzleri ile musahabelerde bulunur.hatta emir sultan’’şemseddin Muhammed hzretleri sultanın istanbuldaki bir muhasarasına 500 müridi ile iştirak eder.205*(Enver behnan şapolyo.ag.e)

2-mehmet doğan bey,eserinde sultan2 muratdan:’’iki büyük haçlı ordusunu dize getiren,fatihe istanbulun kapılarını açan,kanuniye mohaç ovalarını açan gönül padişahı derviş gazi murat handır diye bahseder.208*(samiha ayverdi,edebi ve manevi dünyası içinde fatih,İstanbul fethi cemiyeti yayını)

3-Mürşidi Hacı bayram-ı veli hazretleridir.

4-Saltanattan kopunca dervişlerle birlikde manisada inzivaya çekilmişdir*221*a.g.e.Bayramiye tarikatı mensuplarından vergi almadığı böylece tarikatın süratle inkişafını sağladığını beyan ederler.*222a.g.e*

Nasihatü’l-Sultanü’l Murad isimli bir eseri vardır.

FATİH SULTAN MEHMET HAN:

MÜRŞİDİ: Akşemseddin,Molla gürani,Molla Hüsrev,Hocazade Muslihiddin Mustafa Çelebi,Kadı Hıdır Bey ve diğerleri’’242

1-1430 senesinde dünyaya gelir.Sultan 2- murat her sabah namazından sonra seccadeden kalkmayıp fetih süresini okurdu.bu sırada bir müjdeci gelerek oğlunun olduğunu söyler.padişah:ravza-i murat’da bir gül-i Muhammed-i açtı der.

2-Aradan bir buçuk sene geçer Edirne sarayına gelen hacı bayram veli hazretleri ile sultan murat arasında bir konuşma geçer :sultan istanbulun fethi için ümit varmıdrı diye şeyhine sorar.şeyhi İstanbul un fethini n e siz göreceksinişz nede ben ancak fetih şu çocuk ile bizim köseye nasip olacak der.234*a.g.e.Fatih daha 11 yaşında iken tahta geçmiş babası ise Manisa ya vali olarak tasavvuf yolunda seyahat etmek için gider.Hiristiyanlar ın haçlı ordusuyla saldırıya geçeceğini öğrenen sultan fatih babasına mektup yazar eğer sen bu devletin padişahıysan devletin başına geç,yok eğer ben devletin padişahıysam o zaman ben emrediyorum bu devletin başına geçin diye mektup yazar.bunun üzerine 2murat tahta geçerek haçlı ordusunu ortadan kaldırır.

3-Fatih sultan Mehmet hazretlerinin tasavvuf hayatına bir buçuk yaşında başladığını söyleyebiliriz.Padişah 2-Murat Han tasavvuf ehli ile zahir ehli arasındaki farkları oğluna bizzat göstermek ister .O gece Bursa’nın bir mahallesinde tarikat ehli olan bazı kişilerin sohbet toplantıları olduğu öğrenilir.Tebdili kıyafetle saraydan çıkan baba oğul,önce tasavvufla alakası bulunmayan zahir ehli kişilerin toplandıkları evin önüne gelip dururlar.Eve girmeden önce gelenlere birer birer şu suali tevcih ederler:

-Bu meclise katılanlardan hanginiz ilimce daha üstün?

Kendisine soru sorulan kişi cevaben:

-Benim diğerlerinden daha malümatlı ve ilimde ileri durumda olduğumdan şüphenizmi var?der.Sonra aynı soruyu oraya gelen başka kimselere de sorar,bazıları aşağı yukarı aynı cevabı verir,bu da yetmiyormuş gibi,birde diklenir,Sultan ve oğlunun üzerine yürüyeceklermişcesine tavır takınır.Bunun üzerine Sultan Murat ve Şehzade Mehmet,oradan ayrılarak tasavvuf ehlinin sohbet yaptığı mahalleye gelir ,yine bir kenara çekilerek ,gelenlere teker teker ilk evde sordukları soruyu sorarlar,onlarda nerdeyse kelimesi kelimesine şu cevabı verir:

‘’Ben neyim ki?ilmen üstün olan benden sonra gelen zatdır’’Bu böyle devam eder,en son gelen zat da arkasına dönüp baktığında kendisinden sonra gelenin olmadığını görünce:

‘’İlim ve kemal sahipleri hepsi benden önce girenlerdir.Ben Cenab-ı hakkın basit bir kuluyum.’’diyerek tevazusunu gösterir.Ardından sultan Murat Han ve Şehzade Mehmet saraya döner ,Sultan 2 Murat Han hazretleri oğluna;’’her iki taife arasındaki farkı anladın mı? Diye sorar ve onu düşünmeye davet eder.İşde bundan sonra ,Şehzade tasavvuf yoluna girerek,hocası ve şeyhi Akşemseddin ile karşılaşmasıondan sonra tarikata intisap ederek tasavvuf yolunda merhaleler katetmeye başlar.(241)

4-FATİH SULTAN MEHMET HAN IN HOCALARI: Akşemseddin,Molla gürani,Molla Hüsrev,Hocazade Muslihiddin Mustafa Çelebi,Kadı Hıdır Bey ve diğerleri’’242

İş de Fatih Sultan Mehmet Han da böyle bir Mürşidi kamil ile karşılaşıp onun irşad dairesine girerek tasavvuf denizinin ebginliklerinde kendisine haz veren seyahatlere çıkar.Hatta bir ara saltanatı bırakarak yalnız tasavvufi bir hayat yaşamak ister,şeyhi onun müstakbel Fatih olduğunu bildiğinden buna müsaade etmez.(249)

-Bundan sonra mürşid ,istanbuldan ayrılarak Göynük de yaşamaya başlar;hayatının sonuna kadar orda kalır,orada vefat eder ve oraya defnedilir.

5-Fatih mürşidinin ayrılığına dayanamadığı bazı zamanlar onu büyük bir iştiyaka aramaktadır.

‘’Rikabın öpmek içün başum fida kıluram

Eğer ki bend ola boynuma rişte-i fitrak

Yele varur çü ese bad-ı kahr-ı istiğna

Nite ki ahker ü hakister encüm-ü eflak

Fena riyazı gül ü gonccesinden ey Avni

Nişan verür dil-i sad-çak ü hırka-i sad çak.’’246

6- Ve;’’Ecdad-ı kiramın ın giydiği elbiseleri terk edip ulemaya mahsus elbiseleri giyen ilk Osmanlı padişahıydı.Fani dünyanın manevi yoldan idaresini üstlenen halka arasında kırklar diye tabir edilen mubarek zatlardan birisi olur.267

7-Fatihin divanından;

‘’Benüm sen şah-ı meh-ruya kul olmağ iledür fahrüm

Geda-yı dilber olmak yeğ cihanun padişasundan’’275

Visâl-i yâr dilerseñ fenâyî ol ‘Avnî

Ki bahs-i ‘ilm ü amel ser-be-ser olur tirzîk

Her niçe zühd ü salâha mâil olur hâtırum

Gördügümce ol nigârı ihtiyâr elden gider

Dürr-i visâl-i dilbere irmek ümîdine

Gözüm yaşı olursa n’ola bahr-i bî-kerân

SULTAN BAYEZİD-İ VELİ

MÜRŞİDİ: Sultan Şeyh Hamidullah efendi. .*294*

1-Osmanlı padişahlarının sekizincisi olup Fatih sultan Mehmet hanan sonra tahta gelmişdir.

2-Sultan Şeyh Hamidullah efendiden hat dersleri almışdır.*294*

MÜNACATI:

Hüdaya hüdalık sana yaraşır

Nitekim gedalık bana yaraşır

Çün sensin penahı cihan halkının

Kamudan sana iltica yaraşır

Şeh oldurki kulluğun etti senin

Kulun olmaya şeh geda yaraşır

Şu dil kim mariz-i gamındır senin

Ana zikrin ile şifa yaraşır

Şu kim dürr-i gufranda olmak diler

Gamın bahrine aşina yaraşır

Eğerçiki isyanımız çok dürür

Sözümüz yine Rabbena yaraşır

Ne ümmid ü ne bimdir işimiz

Heman bize hafv u reca yaraşır

Eğer adl ile sorarsan Adli’yi

Ukubet dür ona seza yaraşır

Ben ettim anı km bana yaraşır

Şu günde ki bir çaresi kalmaya

Ana çares-res Mustafa yaraşır

YAVUZ SULTAN SELİM HAN

MÜRŞİDİ:Sümbül Sinan efendidir.

1-İslam aleminin hem halifesi hemde lideri olmuşdur.Mısırın fethiyle kutsal emnetleri Topkapı sarayına getirmişdir,

 

 

Yorumlar 

 
0 #134 Cropped Trench 26-06-2017 00:14
Write more, thats all I have to say. Literally, it
seems as though you relied on the video to make your point.
You definitely know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting videos to your weblog when you could be giving us something informative
to read?

Also visit my website: Cropped
Trench
Alıntı | Yöneticiye raporla
 
 
0 #133 facebook login 25-06-2017 15:13
Use the cursor to click and drag in the text inside message log to
decide on it all.

facebook login
Alıntı | Yöneticiye raporla
 
 
0 #132 Endovex Pills 25-06-2017 10:38
I got this web page from my friend who told me on the topic of this web page
and at the moment this time I am visiting this web page and reading very
informative articles here.

Also visit my page - Endovex Pills
Alıntı | Yöneticiye raporla
 
 
0 #131 João Lorenzo 24-06-2017 22:39
Seu conteúdo é excelente! Eu encontrei seu site por acaso e estou admirado com as postagens
. Também vou assinar seu feed RSS para saber que tem
conteúdo novo em primeira mão.
Alıntı | Yöneticiye raporla
 
 
0 #130 yahoo mail account 24-06-2017 17:15
It might be extremely frustrating if you forget an Email ID or password.

Messenger enables you to chat in tangible-time with friends, join chat rooms or.


yahoo mail account
Alıntı | Yöneticiye raporla
 
 
0 #129 gmail.com sign in 24-06-2017 10:42
As we had from Step 4, with all the Search bar
can help you see specific emails.

gmail.com sign in
Alıntı | Yöneticiye raporla
 
 
0 #128 João Vinicius 23-06-2017 20:20
20 caput do CP. GUIMARÃES, Maria Celestial Morais.
Alıntı | Yöneticiye raporla
 
 
0 #127 Apexatropin Reviews 23-06-2017 19:28
My brother recommended I might like this web site.

He used to be entirely right. This put up truly made my
day. You can not imagine just how much time I had spent for this
information! Thank you!

Visit my site - Apexatropin Reviews
Alıntı | Yöneticiye raporla
 
 
0 #126 Nicole 23-06-2017 09:11
Lovely just what I wwas loolking for. Thanks to the author foor taking his
time on this one.

my blog probiotics side effects in women; Nicole,
Alıntı | Yöneticiye raporla
 
 
0 #125 sign hotmail inbox 22-06-2017 08:49
Follow these steps to make positive changes to personal options in sign hotmail inbox.
It is encrypted (for security purposes) and stored in its database.
Alıntı | Yöneticiye raporla
 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile