Bilgi

Sevgili kardeşlerim!.. Bu sitededeki bütün yazılar,  mp3 sohbetler,  TV programları, tamamen Efendimizden öğrendiğimiz ilimle gerçekleştirilmiştir. Sizler de Allah’a ulaşmayı dileyip, Hacet Namazı ile Allah’a sorarak öğrenip tabi olacağınız Mürşidiniz, Allah’tan aldığı ilimleri sizlere de öğretecektir inşaallah. Allah hepinizden razı olsun.

FİLİBELİ VECDİ DİVANI
Ferhat BAŞTUĞ - 'KUR'AN,HADİS VE EVLİYA DİVANLARIYLA MEHDİ AS

lale3FİLİBELİ VECDİ DİVANI

 

 Kahramân-hey’et Ferîdûn-şevket İskender-sıfat Pâdşâh-ı bahr u ber sultân-ı ‘âdil saf-şiken Cânib-i küffâra geldi ‘asker-i İslâm ile Leşker-i a’dâyı kıldı münhezim ol tîg-zen Çanına od tıkdı küffâruñ sadâ-yı darb-zen Top-ı kahr ile fenâ virdi kralıñ mülkine Sadr-ı a’zam bir vezîr-i ehl-i rây ikdâm ile Kıldı Egri kal’asın kal’ itdi kalmadı beden Her vezîr-i bî-nazîr(Eşsiz) etrâfın alup kal’anuñ Tîşe-i darb ile yıkdılar

misâl-i kûh-ken

 

EŞSİZ AZAMETLİ KAHRAMAN HALİYLE KARALARIN VE DENİZLERİN PADİŞAHI,DÜŞMAN HATLARINI YARAN İSKENDER AS,KÜFFARIN YANINA İSLAM ASKERLERİYLE GELDİ. KILIÇDARLARIYLA DÜŞMAN ASKERLERİNİ HEZİMETE UĞRATTI,HAHREDİCİ TOPLARIYLA KRALIN MÜLKÜNÜ YOKETTİ,KALELERİNİ VURARAK ÇAN’LARINA OT TIKAYIP SESLERİNİ KESTİ. SADRAZAMLARDAN BİR VEZİR KARARLILIKLA DEVAM EDEN MÜCADELESİYLE,EĞRİ KALESİNİ ZAPDEDİP BEDENLERDEN BAŞLARI KOPARDI.HER BİR VEZİR EŞSİZ ÇALIŞMASIYLA KALENİN BİR TARAFINI ALIP YIKTILAR DAĞ KALDIRAN BALTA

 

DARBELERİYLE Yüz sürüp pây-ı semendine kıral-ı bed-fi’âl Özr-hˇâh olup öñinde boynına takdı resen YAPTIKLARINA PİŞMAN OLAN KRAL İSKENDER AS’IN ATININ AYAĞINA YÜZ SÜREREK BOYNUNA TAKTIĞI URGANLA ÖZÜR DİLEDİ.

 

 Hakk’a çok şükr eyleyüp dâ’i didi târîhini Aldı Egri Kal’ası’n Sultân Muhammed Nemçe’den