Bilgi

Sevgili kardeşlerim!.. Bu sitededeki bütün yazılar,  mp3 sohbetler,  TV programları, tamamen Efendimizden öğrendiğimiz ilimle gerçekleştirilmiştir. Sizler de Allah’a ulaşmayı dileyip, Hacet Namazı ile Allah’a sorarak öğrenip tabi olacağınız Mürşidiniz, Allah’tan aldığı ilimleri sizlere de öğretecektir inşaallah. Allah hepinizden razı olsun.

VAHYİ DİVANI
Ferhat BAŞTUĞ - 'KUR'AN,HADİS VE EVLİYA DİVANLARIYLA MEHDİ AS

lale5VAHYİ DİVANI

 01.Ta‘âla ’llâh zihî me’vâ-yı matbû‘-ı bihiştâsâ Ki fikr-i makdem-i şâh-ı cihân oldı aŋa bennâ

 

ALLAH’UTEALA TARAFINDAN VARACAĞI YERİ CENNET OLARAK YAZDI. Kİ (Allah’utealadan)GELEN VAHİY İLE CİHANIN MİMARI OLDU (İskender as).

 

 02.O şâh-ı Cem-livâ İskender ü Rüstem-veġâdur kim Cihânı ‘adl ü dâdı itdi reşk-i cennetü ’l-Me’vâ O LİVA-İ HAMD SANCAĞINA SAHİP OLAN,RÜSTEM(İçki meclislerinin sahibi olan şair)GİBİLERİN GÜRÜLTÜLÜ,PARILTILI HALİNİ MEVA CENNETİ EHLİNİ DAHİ KISKANDIRACAK CİHANI ADALETLE DOLDURAN PADİŞAH KİM ? İSKENDER AS DIR. 03.

 

 Cenâb-ı hazret-i Sultan Muhammed Hân-ı Gâzî kim Cihân vakf-ı du‘â-yı tûl-i ‘ömri oldı ser-tâ-pâ 04. İdüp lutf u ‘atâsın pey-rev-i meyl-i dil-i pâki Muzaffer eyleye her demde anı hazret-i Mevlâ HAZRETİ

 

SULTAN MUHAMMED(Sav)’İN VARİSİ YÜCE GAZİ KİM ? “UZUN ÖMRÜ BOYUNCA BÜTÜN CİHANA DUA’SINI VAKFEDEN,LÜTFUYLA GÖNLÜ PAK ATA’SININ(Hz.Muhammed’in sav)İZİNDEN

 

GİDEN(İskender as)DİR.” HER DÖNEMDE MUZAFFER EYLEYE HAZRETİ MEVLA 05. Anuŋ bir bende-i hâsı vezîr-i râst-tedbîri Odur paşa-yı Mahmûdü ’l-hisâl-i sâhibü ’l-âlâ 06. Binâ itdi bu kâh-ı can-fezâ-yı

 

‘âlem-ârâyı Sarây-ı devletin ma‘mûr ide Rahmân-ı zî ’l-a‘tâ (İskender as)O(Sav efendimizin)’NUN HAS KULU,DOĞRU HAREKET EDEN VEZİRİ,YÜCE VASIFLARA SAHİP OLAN PAŞASI,GÖNÜLLERE FERAHLIK VEREN KÖŞKLER BİNA EDEREK DÜNYAYI SÜSLEYENDİR. BAĞIŞLAYAN RAHMAN,DEVLET SARAYINI DA MAMUR EDER İNŞAALLAH.

 

 07. Nedür ol nakş-ı hayret-zâ nedür ol resm-i ġam-fersâ Ki hergiz mislini seyr itmemişdür dîde-i dünyâ

 

NEDİR O ?”(İskender as’ın)HAYRET DOĞURAN,ÜZÜNTÜLERİ DAĞITAN RESMİNİN(Fotoğrafının) NAKŞI” Kİ;BÖYLESİNİ ŞİMDİYE KADAR DÜNYA GÖZÜYLE KİMSE GÖRMEMİŞTİR