Bilgi

Sevgili kardeşlerim!.. Bu sitededeki bütün yazılar,  mp3 sohbetler,  TV programları, tamamen Efendimizden öğrendiğimiz ilimle gerçekleştirilmiştir. Sizler de Allah’a ulaşmayı dileyip, Hacet Namazı ile Allah’a sorarak öğrenip tabi olacağınız Mürşidiniz, Allah’tan aldığı ilimleri sizlere de öğretecektir inşaallah. Allah hepinizden razı olsun.

RENKARNASYON SAFSAATASI
Ferhat BAŞTUĞ - Makaleleri

lale5RENKARNASYON SAFSAATASI
Reenkarnasyon;Fransızca bir kelimedir.Geri dönüş anlamındadır.Osmanlıca da ise;”TENASÜH” tür adı.Bazı vatandaşların “Budist felsefesine”Kur’anı kerimden dayanak bulmak için bazı ayetleri “kendilerince yorumlama” çabası ile FESAT ÇIKARMA peşindedirler.
Aliimran/7: Kitab'ı sana indiren O'dur. Onun bir kısmı muhkem (hüküm ihtiva eden, mânâsı açık olan) âyetlerdir, onlar Kitab'ın esasıdır ve diğerleri, muteşâbihtir (yoruma açık âyetlerdir). “Fakat kalplerinde eğrilik (bâtıla meyil) bulunanlar, bu sebeble muteşâbih olanlara (yorum gerektirenlere) tâbî olurlar. Ondan fitne çıkarmak için, onun te'vilini (yorumunu) yapmak isterler.” Ve onun te'vilini Allah'dan başka kimse bilmez ve ilimde rusuh sahipleri ise: "Biz O'na îmân ettik, hepsi Rabbimizin katındandır" derler, onlar da tezekkür edemezler, sadece Ulûl'elbab (daimi zikrin ve sırların sahipleri) (tezekkür edebilir).


İnsanlar,Alim de olsalar”YA ALLAH İLE BERABERDİR YA DA ŞEYTAN İLE BERABERDİR”Şeytan da onları parmağında oynatır.Şeytanın REENKARNASYON’DAN MURADI nedir ?
İnsanlar bu safsahataya “NASIL OLSA RUHUMUZ HER GELİŞİNDE BİRAZ DAHA TEKAMÜL EDEREK GÜNAHSIZ HALE GELİR VE CENNETE GİRERİZ” İnansınlar ve kurtuluşa eremesinler.
Budizm inanışına göre;”Kişi ölünce cesedi mezara girer toprak olur.Ama önemli olan RUH tur.Ruh,yeni doğan birine geçecektir ve önceki halini düzltecek hatalar yapmayacak sonra bir daha bir daha sonunda düzelmiş günahsız olarak öleceği için de cennete gidecektir.
Bizim aklı evveller de bu felsefeye KUR’ANDAN dayanak olarak,Mü’min suresinin 11.ayetini ve Bakara suresinin 28.Ayetini mesnet olarak gösteriyorlar.O kadar ileri gidenler varki;(İlahiyat profesörü Yaşar nuri) “Kur’andaki İslam”kitabında Tin suresinin açıklamasında:”Bu surede Allah kur’anda ismi geçmeyen Peygamberlerden BUDHA dan bahsediyor”Diyebiliyor.Budha BUDİZMİN kurucusu bir Hintlidir.
Mü’min/11:(Kâfirler) dediler ki: "Rabbimiz, bizi iki kere öldürdün, iki kere dirilttin, böylece günahlarımızı itiraf ettik. Artık (buradan) çıkmaya bir yol var mı?"
Halbuki bu ayetler onların anladığı ve açıkladığı gibi değildir.Özellikle Bakara/28
Bakara/28:Allah'ı nasıl inkâr edersiniz? (Kıyâmet günü sur'a üfürüldükten sonra) siz ölü idiniz. Sonra sizi (kıyâmet günü zaman tersine çalıştığı için) diriltti. Sonra sizi (sur'a ikinci üfürülüşünde yeniden) öldürecek. Sonra (sur'a üçüncü üfürülüşünde tekrar) diriltecek. Sonra da (İndi İlâhi'de) O'na döndürüleceksiniz.
Onların dayandıkları Ayetler de:”1.SUR’A ÜFLENDİĞİNDE KIYAMET KOPAR VE HERKES ÖLÜR VE ENSON ÖLENDEN BAŞLAYARAK ÖLDÜKLERİ YAŞTA DİRİLİRLER.(Yasin/51) 2. SUR’A ÜFLENDİĞİNDE;HERKES YENİDEN ÖLÜR.3.SUR’A ÜFLENDİĞİNDE DE YEPYENİ BİR YARATILIŞTA(Enerji Bedenlerle)HERKES DİRİLİR VE RABBİMİZİN HUZURUNDA TOPLANILIR”
YASİN/51,52:Ve sur'a üfürülmüştür. İşte o zaman onlar, mezarlarından Rab'lerine koşarlar (uçarlar, yükselirler)."Eyvahlar olsun bize, mezarlarımızdan bizi kim beas etti (kaldırdı)? Bu, Rahmân'ın vaadettiği şeydir. Ve resûller doğru söylemişler." dediler.
***ZÜMER/68,69:Ve sur'a üfürülmüş, Allah'ın diledikleri hariç, göklerde ve yerde olanlar ölmüşlerdir. Sonra ona (sur'a) bir defa daha üfürüldüğü zaman onlar ayağa kalkarak bakınırlar. Ve Rabbinin nuru ile yeryüzü aydınlandı. Ve kitap ortaya kondu. Peygamberler ve şahitler getirildi. Ve onların aralarında onlara zulmedilmeksizin hak ile hüküm verildi.
Aslında Kur’anıkerim ayetlerini idrak edebilenler,“Bu safsataya kesinlikle inanmazlar”
Allah’utela Ayetlerinde bakın nasıl cevap veriyor:
Kişi ölümü anında “HESABI GÖRÜLÜR VE CENNETLİKSE CENNET,CEHENNEMLİKSE CEHENNEM GÖSTERİLİR”Bu kesinlikle değişmez.Karar kesindir.Ama gerekçeleri kıyametten sonra gösterilecektir.(Buhari/9./1339.Hadis-Nahl/28….32) EGER ÖLMEDEN EVVEL RUH’U ALLAH’A ULAŞMAMIŞSA Az as onu o anda Allah’a ulaştırır.Eger daha önce Allah’a ruh’u ulaşmışsa Azrail as sadece ölümü gerçekleştirir.Ceset Mezara Nefs te 40 gün mezarda kaldıktan sonra BERZAH alemine gider.Öldüğünde herşey belli ise ondan sonra geri dönüş olabilir mi ?
NAHL/28,29,30,31,32: Melekler, nefslerine zulmedenleri vefat ettirecekleri zaman onlar teslim olurken: “Biz, bir kötülük yapmadık.” dediler. Hayır, muhakkak ki Allah, yapmış olduğunuz kötü amelleri en iyi bilendir.Haydi, orada ebediyyen kalmak üzere cehennemin kapılarından girin. Kibirlenenlerin (büyüklük taslayanların) kaldığı yer ne kötüdür.Ve takva sahiplerine: “Rabbiniz ne indirdi?” denildi. “Hayır (güzellikler).” dediler. Ahsen olanlara (iradesini Allah'a teslim edenlere) bu dünyada haseneler (iyilikler, güzellikler, sevaplar, pozitif dereceler) vardır. Ve elbette ahiret yurdu daha hayırlıdır. Ve gerçekten muttakilerin (takva sahiplerinin) yurdu ne güzeldir.Onlar (muttakiler), altından nehirler akan Adn cennetlerine girerler. Orada, onların diledikleri herşey vardır. İşte Allah, (ahsen olan) muttakileri (bihakkın takvanın sahiplerini) böyle mükâfatlandırır.Melekler, onları tayyib (en güzel, en iyi) bir şekilde vefat ettirirler. Onlara: “Selâm üzerinize olsun. Yapmış olduğunuz (güzel, hayırlı) ameller sebebiyle cennete girin.” derler.
MÜ’MİNUN/99,100,101,102,103:Onların birine ölüm geldiği zaman: “Rabbim, beni geri döndür.” dedi. “Böylece (geri gönderdiğin taktirde) terkettiğim salih amelleri (nefsi tezkiye edici ameli) işlerim.” Hayır, muhakkak ki onun söylediği söz, sadece (boş) bir kelimedir. Ve beas edilecekleri güne kadar onların arkasında berzah (engel) vardır.İzin günü sur'a üfürüldüğü zaman, artık onların aralarında bir neseb (soy bağı) yoktur. Ve (birbirlerine hal hatır) sormazlar.O zaman kimin mizanı (sevap tartıları) ağır gelirse işte onlar, felâha erenlerdir.Ve kimin mizanı (sevap tartıları) hafif gelirse, işte onlar, nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Onlar, cehennemde ebediyyen kalacak olanlardır.
Secde/11-12:De ki: "Size vekil kılınan ölüm meleği, sizi vefat ettirecek (öldürecek). Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz."Ve keşke mücrimleri, Rab'lerinin huzurunda başlarını eğerek: "Rabbimiz, biz gördük ve işittik. (Bundan sonra) bizi (dünyaya) geri döndür, salih amel yapalım. Muhakkak ki biz, mukinun (yakîn hasıl edenler) olduk." (derken) görseydin.
Duhan/56:Orada ilk ölümden başka ölüm tatmazlar. Ve (Allah, böylece) onları cehennem azabından korumuştur.
Casiye/35:İşte bu, Allah'ın âyetlerini alay konusu etmeniz sebebiyledir. Ve sizi dünya hayatı aldattı. Öyleyse o gün oradan çıkarılmazlar. Ve onlardan bir özür istenmez (kabul edilmez).
Allah hepinizden razı olsun.www.ferhatbastug.com

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile