Bilgi

Sevgili kardeşlerim!.. Bu sitededeki bütün yazılar,  mp3 sohbetler,  TV programları, tamamen Efendimizden öğrendiğimiz ilimle gerçekleştirilmiştir. Sizler de Allah’a ulaşmayı dileyip, Hacet Namazı ile Allah’a sorarak öğrenip tabi olacağınız Mürşidiniz, Allah’tan aldığı ilimleri sizlere de öğretecektir inşaallah. Allah hepinizden razı olsun.

MEHDİ,İMAM İSKENDER ALİ MİHR HZ.HAKKINDAKİ MEDH’İYELER (İBRAHİM İBN-İ BALİ HİKMETNAMESİ)
Ferhat BAŞTUĞ - 'KUR'AN,HADİS VE EVLİYA DİVANLARIYLA MEHDİ AS

lale3


(İBRAHİM İBN-İ BALİ HİKMETNAMESİ)
*İŞTE BU ZAMAN’DA;CİHAN’IN EŞSİZ HÜKÜMDARI,MEHDİ’Sİ,İSKENDER AS’DIR.
*BU Kİ(Mehdi İskender as);”BÜTÜN İSLAM ÜLKELERİNİN PADİŞAHI,HZ.MUHAMMED(sav)EFENDİMİZİN TAC’TARI (TACI’NIN VARİSİDİR).
*İMDAD İSTEYENLERRİN YARDIMINA ERİŞEN,(Ölü iken)DİRİLMEK İSTEYENLERİ HAYAT’A GEÇİREN DAVET’İN SAHİBİ’DİR.

(Başlangıçta bütün insanlar Allah katında Ölüdür.Taki,Allah ve Resulünün Davetine icabet edip,”Hidayet’i-Allah’a ulaşmayı-dileyerek  göğsü İslam’a açılıp NUR sahibi oluncaya kadar.Enfal/24,Enam/122,Enam/125,Zümer/22)
Cihânuñ mehdi-yi devri zamânı
Dahı İskender-ü sâhib-kırânı
(İŞTE BU ZAMAN’DA;CİHAN’IN EŞSİZ HÜKÜMDARI MEHDİ’Sİ,İSKENDER AS’DIR)
Bu İslâm ehlinüñ şâh-ı diyârı
Muhammed Emîn'üñ tâc-dârı
((BU Kİ(Mehdi İskender as);”BÜTÜN İSLAM ÜLKELERİNİN PADİŞAHI,HZ.MUHAMMED(sav)EFENDİMİZİN TAC’ININ VARİSİDİR.))
Meded diyenlere feryâd-resdür
Hayât irürmege ‘Îsî-nefesdür
((İMDAD İSTEYENLERRİN YARDIMINA ERİŞEN,(Ölü iken)DİRİLMEK İSTEYENLERİ HAYAT’A GEÇİREN DAVET’İN SAHİBİ’DİR. (Başlangıçta bütün insanlar Allah katında Ölüdür.Taki,Allah ve Resulünün Davetine icabet edip,”Hidayet’i-Allah’a ulaşmayı-dileyerek  göğsü İslam’a açılıp NUR sahibi oluncaya kadar.Enfal/24,Enam/122,Enam/125,Zümer/22))
Tapusı ehl-i ‘asra Hızr İlyâs
Kapusı gice gündüz mecmu’u'n-nâs
(O ASR’IN TAPUSU,HIZIR AS,A VE İLYAS AS’A AİT KAPISI GECE GÜNDÜZ BÜTÜN İNSANLARA AÇIKTIR.)
Zamân-ıla tutup durur zemîni
Bu karn içinde yok durur karîniİ
(BU ZAMAN DA YERYÜZÜNÜ TEK BAŞINA AYAKTA TUTAN SADECE O’DUR.)
 Bilür hâlin vazı’uñ hem şerîfüñ
Alur adın kavînüñ hem za’îfüñ
(KUVVETLİNİN DE ZAYIFIN DA HALİNİ BİLEREK ŞEREFLİ SÖZÜNÜ,KANUNUNU KOYAN O’DUR)
Olupdur sâye-bânı sâye-yi hayr
İşügi topragı ser-mâye-yi hayr
(O,BÜTÜN HAYIRLA TOPRAK İŞLEYENLERİ DE SERMAYEYLE TİCARET YAPANLARI DA HİMAYESİ ALTINA ALMIŞTIR.)
Şehinşâh işigi ‘âlî işikdür
Cemî’-i halkuñ amâli işikdür
(O,PADİŞAHLAR PADİŞAHI’NIN IŞIĞI,YÜCEDİR.DOLAYISIYLA BÜTÜN HALK’IN ÇALIŞMASI DA IŞIK’TIR)
Şu baş kim koyalar ol âsitâne
İrişür merteb-ile âsümâna
(KİM Kİ,ASİSTAN OLMAK İÇİN O’NA(İskender as’a)TESLİM OLABİLİRSE;MERTEBESİ GÖKYÜZÜNE ERİŞİR)
Dileyen dünya vü ‘ukba sevâbı
Ola ol işigüñ bir ‘ıyd-yâbı
((ALLAH’A ULAŞMAYI) DİLEYEN,HEM DÜNYA SEVABINA,HEM DE AHİRET SEVABINA NAİL OLDUĞU GİBİ HERGÜNLERİ DE BAYRAM OLUR.))
Sehâvetde zamânuñ hâtemîdür
Sehâvet ehlinüñ bil hâtemîdür
(CÖMERTLİKTE; “HEM ZAMANIN HEM DE BÜTÜN CÖMERT EHLİNİN EN CÖMERT’İDİR”)
Muhît oldı cihânuñ cûd u feyzi
Nite kim bahr-ı a’zam katre arzı
 (BOLLUĞU,BEREKETİ,BÜTÜN CİHANI KUŞATTI.BİR UMMAN DA BİR DAMLA YER BİLE NASİBİNİ ALDI.)
Varışı subh-gâhı ‘ıyd-ı ekber
Vuruşı gicesi düşmâna mahşer
 ((DAVETSİZ YEMEĞE KATILMASI,(Yemek verenler ve yiyenler için) “BÜYÜK BAYRAM SABAHI”,ONUN ZİYAFET VERMESİ:”DÜŞMANA MAHŞER GECESİ”))
Kenâr-ı bahr-ı Rûm'ı tutsa insân,
Kılur İskender-i yesâri devrân
(RUM DENİZİ SAHİLİNDE DE OLSA İNSANLAR,İSKENDER AS DEVRİNDE BOLLUK İÇİNDE OLUR.)
‘Adalet ilinüñ nûşîn-revânı
Hidâyet milkine mehdî-yi sânî
 ((O,ADALET İLİNİN,NUŞİRVANI (Adaletiyle meşhur Sasani hükümdarı).HİDAYET ÜLKESİNİN “MEHDİ”SİDİR.))
Güninde akmamışdur bî-mahal baş
Deminde olmamışdur bir yürek baş
 (O’NUN GÜNÜNDE “REHBER’SİZ,ÇAYLAR AKMAMIŞTIR,KAN’LAR YÜREKTE DOLAŞMAMIŞTIR”)
Zamânında kebûter bâze hem-dem
Zemîninde koyun kurd-ıla mahrem
 ((O’NUN ZAMANINDA,”GÜVERCİN LE DOĞAN,CANCİĞER ARKADAŞ.KURT İLE KOYUN BERABER OLMUŞTUR.”)
İBRÂHİM İBN-İ BÂLÎ'NİN HİKMET-NÂME'Sİ
http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219063/h/metin.pdf