Bilgi

Sevgili kardeşlerim!.. Bu sitededeki bütün yazılar,  mp3 sohbetler,  TV programları, tamamen Efendimizden öğrendiğimiz ilimle gerçekleştirilmiştir. Sizler de Allah’a ulaşmayı dileyip, Hacet Namazı ile Allah’a sorarak öğrenip tabi olacağınız Mürşidiniz, Allah’tan aldığı ilimleri sizlere de öğretecektir inşaallah. Allah hepinizden razı olsun.

MEHDİ,İMAM İSKENDER ALİ MİHR HZ.HAKKINDAKİ MEDH’İYELER (ŞEHDÎ DİVANI:18.yüzyıl)
Ferhat BAŞTUĞ - 'KUR'AN,HADİS VE EVLİYA DİVANLARIYLA MEHDİ AS

lale1

(ŞEHDÎ DİVANI:18.yüzyıl)
*DAHA BİLMİYORLAR,BÜYÜK MELEKLERİN YARDIMIYLA ADALETLE ZULM’Ü ÖNLEYEREK DİN’İ YENİDEN HAYATA GEÇİREN ZAMANIN MEHDİ AS’ININ ZUHUR ETTİĞİNİ!..
*Kİ İSKENDER AS,KAVGALARA,ÇELİKTEN BURÇLARI OLAN KALE DUVARLARINI SED ÇEKMEYE MUVAFFAK OLDU.


*İSKENDER AS FİTNE ÇIKARANLARA HAKK’IN YARDIMIYLA SED ÇEKİP,HER YERİ KA’BEDEKİ SA’Y YAPILAN YER GİBİ SULH VE SUKÜNE ULAŞTIRDI.
*GÜL’LER BAHÇESİ AÇILDI.BÜTÜN ALEMİ AYNI DÜZEYDE GÜL KOKUSU SARDI.
Şu a-efgen olupdur berk-i tigi zulmet-abada
N’ola bu şah-ı dehre dinse ger iskender-i şani
 ((NE OLURDU!..ŞAH İSKENDER AS DEVRİNDE;O KENDİSİNE DÜŞMAN OLANLAR,BUĞZ EDENLER:”(KALB’TEN ALLAH’A ULAŞMAYI) DİLEMİŞ OLSALARDI,”GÖKTEN İNEN FAZL VE RAHMETLE,(KALB’LERİNDEKİ) KARANLIKLARI NUR’A DÖNÜŞTÜRÜRDÜ” ,(Başlangıcta bütün insanlar DALALETTEDİR ve kalblerinde sadece KARANLIKLAR vardır Allah’ın RAHMET’i aslında kainattaki her zerreye gelir insanlara da gelir ama KALB’LERİNE girmez.Vücudu yalayarak yere girer Taki;Allah’a ulaşmayı-HİDAYETİ- dileyinceye kadar.İşte o zaman GÖĞÜSLERİ İSLAM’A acılır ve RABBİNDEN BİR NUR ÜZERE OLUR (Enam/125,Zümer/22)(Tövbe/32: (Onlar) ağızları ile Allah'ın nurunu söndürmeyi istiyorlar. Ve Allah, kâfirler kerih görseler bile nurunu tamamlamaktan başka bir şey istemez.))
Ki çekti sedd-i İskender-pesend aşub u gavgaya  
Hisar-ı resha kim burc u barusı anın fulad
 (Kİ İSKENDER AS,KAVGALARA,ÇELİKTEN BURÇLARI OLAN KALE DUVARLARINI SED ÇEKMEYE MUVAFFAK OLDU.
Açıldı gülistan-i ateşinde gül-i cazı
Meşam-ı alemi kıldı mu’ttar buy-ı handanı
 (GÜL’LER BAHÇESİ AÇILDI.BÜTÜN ALEMİ AYNI DÜZEYDE GÜL KOKUSU SARDI)
Çeküp sed fitne-i aşuba İskender gibi el-Hak
Ki oldu Ka’be amal sulha sa’y bani
(İSKENDER AS FİTNE ÇIKARANLARA HAKK’IN YARDIMIYLA SED ÇEKİP,HER YERİ KA’BEDEKİ SA’Y YAPILAN YER GİBİ SULH VE SUKÜNE ULAŞTIRDI)
Bilmediler ki zuhur eyledi Mehdi-yi zaman
Dad-ger ü daver-i din-perver-kerrubi -hadem
 (DAHA BİLMİYORLAR,BÜYÜK MELEKLERİN YARDIMIYLA ADALETLE ZULM’Ü ÖNLEYEREK DİN’İ YENİDEN HAYATA GEÇİREN ZAMANIN MEHDİ AS’ININ ZUHUR ETTİĞİNİ)
                                    ŞEHDİ DİVANI
kaynak:http://www.belgeler.com/blg/1atc/ehdi-divani-ehdi-divani
 ŞEHDİ, 18.YY.Divan şairidir 18.yy. özellikle damad İbrahim paşa zamanı edebi faaliyetlerin hız kazandığı bir dönemdir.3.Ahmed ve damad İbrahim paşa şiiri bilhassa himaye ediyorlardı.Şairler içinde yaşadığı asrın temsilcisi olduğundan Şehdi de bu asırda eser veren bir şair olarak lügat ve tarih yazmış daha çok yazmış olduğu tarihlerle önem kazanmaktadır.